کنفرانس‌ها و همایش‌های علمی

 

کنفرانس جاری:

 

 

 کنفرانس بین المللی  2022 Geospatial Conferance

 

آرشیو کنفرانس‌های برگزار شده در دانشکده مهندسی نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی در سال‌های قبل:

 

کنفرانس بین‌المللی Geospatial Conferance 2019

  (سومین کنفرانس بین‌المللی Giresearch و پنجمین کنفرانس بین المللی SMPR)

 

 

 

کنفرانس بین‌المللی Geospatial Conferance 2017

   (دومین کنفرانس بین‌المللی Giresearch و چهارمین کنفرانس بین المللی SMPR)

 

 

 

سومین کنفرانس بین‌المللی SMRP 2015

 

 

 

اولین کنفرانس بین‌المللی2014 GIResarch

 

 

 

دومین کنفرانس بین‌المللی SMPR 2013

 

 


لینک‌های مرتبط :

 

ISPRS Conferance 2022 Calendar

 

 

کنفرانس‌های مرتبط:

 

بیست و ششمین همایش ملی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی

(ژئوماتیک 1400)